Algemeen

De vereniging voor ondernemers Eerbeek is rond 1960 opgericht als winkeliersvereniging. Op 14-04-1983 werd de Ondernemersvereniging Eerbeek (OVE) opgericht. Daarnaast fungeerden in Eerbeek de ondernemersverenigingen Stuijvenburchstraat en Oranje Nassauplein.

In 1991 werden deze verenigingen samengevoegd en gingen verder als de “Ondernemersvereniging Eerbeek” (OVE). Het is een vereniging door ondernemers en voor ondernemers met als doel het behartigen van belangen van de zelfstandige ondernemers en ondernemingen in het kleine en middelgrote bedrijf en beroep in Eerbeek.

In 2015 werd, naast de OVE, in samenwerking met de gemeente de “Bedrijfsinvesteringszone” (BIZ) opgericht. Het doel van de BIZ Eerbeek is economische versterking van het centrum van Eerbeek.

We werken daarvoor aan:
• Meer beleving en sfeer in het centrum. • Activiteiten en evenementen. • Een schoon, veilig en aantrekkelijk centrum. • Een goede communicatie. Zowel voor ondernemers als richting de consument. • Afspraken met de gemeente om te werken aan een sterk winkel- en horeca-aanbod, voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid. • Versterken van het ondernemerschap.

De bloembakken en winterverlichting in de beide winkelcentra en de aankleding van de winkelpleinen ( vlaggen etc.) worden volledig georganiseerd door de BIZ/OVE. Ook de intocht van sinterklaas en andere evenementen in het centrum van Eerbeek worden bekostigd door de BIZ/OVE.

In samenwerking met gemeente, politie en brandweer richt de BIZ/OVE zich op een veilig winkelgebied/centrum in Eerbeek. De veiligheidsproblemen worden gezamenlijk in kaart gebracht, oplossingen gezocht en maatregelen genomen. Deze inspanningen hebben er in 2018 toe geleid dat de eerste ster is behaald van het ‘keurmerk veilig ondernemen’. Veiligheid blijft actueel en in 2020 werken we aan de toekenning van de tweede ster.